1. Dr.N.C.Pati                          Cuttack                                            9861610045

2. Sri Pramod Kumar Das        Kendrapara& Jagatsinghpur              9861880166

 

3.Prof. Ajay Ku. Patnaik          Cuttack city & Bhubaneswar              9437481089

 

4. Dr.Ajay Mishra                    Rourkela& Sundergarh,  Bolangir     9437202894

 

5.Prof.Ajay Behera                Sambalpur& Nayagarh                       9439660204

 

6.Dr.Laxmi Nayak                 Bhadrak& Balasore                            9437135859

 

7.Dr.Subrata Panigrahi            Berhampur, Ganjam , Koraput            9437308779

8. Shri Debashis Das              Mayurbhanj                                        9861944504    MPC Junior College, Baripada- 757001