ODISHA CHEMICAL SOCIETY

 

FELICITATION TO RETIRED TEACHERS 

1993
 1. Prof. S.Pani,

 2. Prof. P.K.Das,

 3. Prof. R.C.Tripathy

1994
 1. Prof. D.V.RamanRao,

 2. Prof. S.Aditya,

 3. Prof. R.K.Mishra

1995
 1. Prof.A.S.Mitra,

 2. Prof.K.K.Patnaik

1996
 1. Prof.G.N.Mohapatra,

 2. Prof S.S.Nath,

 3. Prof.T.M.Patnaik

1997
 1. Prof.N.B.Banarjee,

 2. Prof.N.K.Das,

 3. Prof.Bimbadhar Nayak,

 4. Ch. Sri Bichitrananda Nanda,

 5. Prof.P.C.Brahma,

 6. Prof.P.K.Mukerjee

1998
 1. Prof.R.K.Nanda,

 2. Prof.S.N.Mohapatra,

 3. Major S.C.Mohanty,

 4.  Prof.S.C.Padhy,

 5. Prof.R.N.Samantray

1999
 1. Prof.H.K.Pujari,

 2. Prof.B.Das,

 3. Prof.C.N.Nanda

2000
 1. Prof.R.C.Das,

 2. Prof. P.B.Tripathy

2001
 1. Prof.B.Sahoo,

 2. Prof. S.K.Acharya,
  Prof.P.K.Mishra,

 3. Prof.P.K.Jesthi,

 4. Prof.B.Das

2002
 1. Prof.S.Guru,

 2. Dr.N.Mohanty,

 3. Prof.A.Chiranjibee.

2003
 1. Dr.J.C Ray

 2. Dr.Bhibhuti Bhusan Pattnaik

 3. Dr.Brajabandhu Sahu

 4. Dr.Gangadhar Sahu

 5. Dr.C.R Mishra for Techno Award 2002

2004
 1. Dr. D. Mangaraj
 2. Dr. Birendra K. Pattnaik
 3. Dr. P.S. Radhakrishnamurthy
 4. Dr. K. C. Singh
 5. Dr. K. K. Tripathy
 6. Dr. Indu Bhusan Mishra
 7. Shri Somanath Satpathy
 8. Late Umakanta Das
 9. Shri B. Bisoi
2005
 1. Dr. C.R. Das

 2. Dr. P.C. Roy

 3. Prof. D.P. Das

 4. Dr. B. K. Samantaray

 5. Dr. Satyabrata Mishra

 6. Prof. G. B. Behera

 7. Dr. N. C. Nayak

 8. Dr. R. P. Dwibedi

2006
 1. Dr. R. K. Satapathy
 2. Dr. D. C. Pati
 3. Prof. K. C. Satapathy
 4. Dr. Vivekananda Tripathy
 5. Dr. Surendra Pujari
 6. Dr. Manmohan Mishra
 7. Dr. Laxmidhar Sarangi
 8. Shri Gopal Ghose
 9. Dr. Ananda Chandra Rath
 10. Dr. shashi Bhusan Rath
2007
 1. Prof. Prakash Ku. Mohapatra

 2. Dr Dhaneswar Rout

 3. Prof. Ganesh Prasad Panigrahi

 4. Prof. Suresh Chandra Mohapatra

2008
 1. Prof. Kailash Chandra  Dash

 2. Prof. Bijay Ku. Mohapatra

 3. Dr Ashok Kumar Das

 4. Dr S. Behera

 5. Dr (Smt) Pratima Mohanty
2009
 1. Prof. A.C. Dash

 2. Prof. J. Kar

 3. Prof. C.D. Panda

 4. Prof. B.K. Sinha

 5. Prof. M. Ali

 6. Dr B.R.K. Swamy

 7. Dr(Smt) B.V. Alka

 8. Prof. R.N. Patel

 9. Dr. A.C. Pathy

 10. Dr M.C. Padhi
2010
 1. Dr. Lalit Narayan Pattnaik
 2. Prof. Akhil Krishna Panigrahi
 3. Dr. Himanshu K. Pattanik
 4. Dr.(Smt.) Surama Devi
 5. Dr. Doki Satyanarayan
 6. Dr. Pradip Kumar Panda
2011 Info not available
2012 Info not available
2013 1.Dr Alaka Patanaik

2 Dr Basanta Kumar Parida

3 Prof Dinabandu Bhatta

4 Mrs. Kasturi Das

5 Dr. Lokanatha Panda

6 Dr Nibedita Mishra

7. Prof Nirod Kumar Mohanty

8. Dr Nrusingha Charan Khandual

9. Prof Ramech Chandra Parida

10. Dr(Mrs) Suvasini Lenka